Krimp kramp….

image-3720664Ik ben in de war. Ik weet niet hoe het u vergaat maar het valt me op dat de laatste weken de krant weer gevuld is met veel krimpnieuws, verwarrend krimpnieuws. Krimp, u weet wel, een jaar of vijf geleden hebben we het daar ook al eens over gehad tijdens de jaarwisseling. De Achterhoek krimpt. De achterhoekse bevolking krimpt. Niet in de lengte, niet in de buikomtrek nee de achterhoekers krimpen in aantal. 

En eigenlijk was het toen, vijf jaar geleden, nog een ver van ons bed show. Krampachtig probeerden we ons voor te bereiden en het positieve van de krimp te zien. Maar niemand had er echt een goed antwoord op. We probeerden krampachtig vol te houden dat we sterker uit de krimp zouden komen. Er volgde een periode van ontkenning, waarin we krampachtig volhielden dat we absoluut niet te vergelijken zijn met Zeeuws Vlaanderen, Oost-Groningen en Parkstad in Limburg, tegelijkertijd werden er flinke, noodzakelijke, maatregelen genomen. Een enorm aantal bouwplannen werd letterlijk van de kaart geveegd waardoor er in de Achterhoek tot 2020 100 miljoen euro minder omzet gemaakt zal worden in de bouwsector. Dat is 10 miljoen euro per jaar. En inderdaad weten we inmiddels allemaal wat hiervan de gevolgen zijn. Ook nog eens versterkt door de crisis die vooral in de bouwsector genadeloos toe sloeg.

Vrij plotseling, na het sluiten van de Kruisberg in Doetinchem, is er besloten flink te lobbyen in den Haag en hebben we er bij de minister lang om moeten zeuren en krampachtig volgehouden dat we wel degelijk een krimpregio zijn zoals Zeeuws- Vlaanderen, Oost-Groningen en Parkstad in Zuid-Limburg. Want zo bleek, dit levert geld op, geld uit Den Haag om de krimp het hoofd te bieden. En met resultaat! Nu we in 2015 zijn aanbeland is het officieel: minister Stef Blok heeft ons mooie achterhoekse land officieel bestempeld als krimpregio! Een brief viel in de achterhoekse gemeentehuizen op de deurmat met daarin een oorkonde waarop in vergulde sierletters is geschreven: “Achterhoek – Krimpregio”. In menig burgemeesterskamer knalde de champagne open nog voor het nieuwe jaar begonnen was. Wel riep een burgervader dat, nu voor de achterhoek de hoogste status van terminale aftakeling bereikt was, we het woord krimpregio zo snel mogelijk moesten vervangen door iets positievers. ………. Maar goed dat is van latere zorg.

image-1561551

Nog maar nauwelijks bekomen van het proosten en toosten werd het begeleidende briefje dat bij de oorkonde was meegestuurd en eerst nog achteloos op de werktafel was gegooid nog eens nagelezen. En wat blijkt, de kurk kan weer op de fles, de slingers kunnen weer in de kast, er was geen enkele reden om nog in polonaise door het gemeentehuis te hossen. Minister Blok is namelijk geenszins van plan om bij de status van krimpregio ook nog een financiële bijdrage te leveren om de krimp te bestrijden. Een oorkonde was al meer dan genoeg. Dus er komt geen geld voor een mooi sloopfonds om al het leegstaande en overbodige maatschappelijk vastgoed zoals buurthuizen, scholen en sportkantines weer met de grond gelijk te maken, ze te vermalen tot puin en te verwerken in de nieuw aan te leggen N18 zodat we met een noodgang van de Liemers naar Twente kunnen rijden……. want ja in een krimpregio is niets om voor te stoppen toch? Die sla je graag over……

Toch werd nog een klein lichtpuntje gezien. Misschien wordt onze achterhoekse regio een volgende keer wel ontzien wanneer rijksdiensten worden gesloten zoals pas met de Kruisberg gebeurde waardoor veel arbeidsplaatsen verloren gingen. Hoe we dat moeten zien het licht van het weer openstellen van Groot Deunk als AZC blijft vooralsnog onduidelijk….

O ja, ik was in de war. In de war van alle tegengestelde berichtgeving en signalen die door voornamelijk lokale bestuurders de wereld worden ingezonden. Willen we nu wel of geen krimpregio heten en zijn? één ding is een feit, we krimpen in aantal en we krimpen de komende jaren nog flink door.

Gebeurt er dan niks?

Tuurlijk wel, er wordt met verwoede pogingen geprobeerd de achterhoek digitaal in de voorhoede te krijgen door met de aanleg van glasvezel in navolging van de woonkernen ook het buitengebied te voorzien van snel en betrouwbaar internet. Ik hoop dat wanneer het zover komt, wat ik overigens echt van harte hoop, dat we lokale aannemers de gelegenheid geven om hierin een rol te spelen. Want de 70 miljoen euro die hiermee gemoeid is kan een mooie stimulans zijn voor onze achterhoekse economie en werkgelegenheid. Ook is er geld beschikbaar voor landschapsprojecten in diverse vormen. Laten we proberen daar nuttig gebruik van te maken en zo ons leefgebied zo aantrekkelijk mogelijk maken.

Laten we niet verkrampen, niet alleen de hand ophouden in Den Haag en hoopvol kijken naar het provinciehuis. Laten we ook proberen zelf bij te dragen aan een positief en realistisch beeld van onzen Achterhook. Ik weet zeker dat wij in Dale het komend jaar weer nieuwe kansen krijgen om een steentje bij te dragen aan de leefbaarheid van onze eigen buurtschap en hiermee ook de Achterhoek verder helpen in de strijd tegen de krimp.

Ik wens iedereen veel geluk, liefde en voorspoed voor 2015.

Gelukkig nieuw Jaar!!

Geef een reactie